Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
11-TV Algorithm for Deconvolution with Salt and Pepper Noise. Tài liệu khác 1
56 MHZ Cavity Prototype Measurements. Tài liệu khác 1
Accelerating Scientific Discovery, 2007 Annual Report. Tài liệu khác 1
Accelerating Transient Simulation of Linear Reduced Order Models. Tài liệu khác 1
Achievement Effects of Four Early Elementary School Math Curricula: Findings from First Graders in 39 Schools. Tài liệu khác 1
ACT-UP: A Toolkit for Hampton, Cognitive Modeling Composition, Reuse and Integration. Tài liệu khác 1
Adaptive Mesh Refinement Algorithms for Parallel Unstructured Finite Element Codes. Tài liệu khác 1
Adaptive Mesh Refinement for Time-Domain Electromagnetics Using Vector Finite Elements: A Feasibility Study. Tài liệu khác 1
Adaptive Multidimensional Modeling with Applications in Scientific Computing. Tài liệu khác 1
Advancing Quantum Information Science Unlocking Secrets. Tài liệu khác 1
Aerial Refueling Process Rescheduling Under Job Related Disruptions. Tài liệu khác 1
Aeroelastic Flight Data Analysis with the Hilbert-Huang Algorithm. Tài liệu khác 1
Agent-Based Simulations for Project Management. Tài liệu khác 1
Algebraic Spin Liquid in an Exactly Solvable Spin Model. Tài liệu khác 1
Algorithmic Techniques for Massive Data Sets. Tài liệu khác 1
Algorithms for Fungible Computation. Tài liệu khác 1
Alignment of Leading-Edge and Peak-Picking Time of Arrival Methods to Obtain Accurate Source Locations. Tài liệu khác 1
Alternative Regression Equations for Estimation of Annual Peak-Streamflow Frequency for Undeveloped Watershed in Texas Using PRESS Minimization. Tài liệu khác 1
Ambulatory Healthcare Utilization in the United States: A System Dynamics Approach. Tài liệu khác 1
Analysis of Rush Orders Risk in Supply Chain: A Simulation Approach. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)