Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
1.55 Micrometer Sub-Micron Finger, Interdigitated MSM Photodetector Arrays with Low Dark Current. Tài liệu khác 1
1/12 degree Global HYCOM Real-Time Nowcast/Forecast System. Tài liệu khác 1
10 CFR 830 Major Modification Determination for ATR Diesel Bust (E-3) and Switchgear Replacement. Tài liệu khác 1
10 CFR 830 Major Modification Determination for Replacement of ATR Primary Coolant Pumps and Motors. Tài liệu khác 1
11.72-sq cm Active-Area Wafer Interconnected PiN Diode Pulsed at 64 kA Dissipates 382 J and Exhibits an Action of 1.7 MA(sup 2)-s. Tài liệu khác 1
15-T Pulsed Solenoid for a High-Power Target Experiment. Tài liệu khác 1
17.5 per cent p-Type Silicon Heterojunction Solar Cells with HWCVD a-Si:H as the Emitter and Back Contact. Tài liệu khác 1
2 Beta + gamma from B(0) to + or - K(0) pi + or - Decays at BaBar: A Simulation Study. Tài liệu khác 1
200 MHz 35 MW Multiple Beam Klystron for Accelerator Applications Final Report, (Final Report). Tài liệu khác 1
2005 Great Bay Water Quality (DataSonde) Monitoring Program. Tài liệu khác 1
2008 Program of Study: Perspectives and Challenges in GFD (Geophysical Fluid Dynamics). Tài liệu khác 1
2010 ESTCP UXO Classification Study Rougemont, NC, ESTCP MR-1034, Demonstration Data Report, Former Camp Butner, MTADS Discrimination Array (TEMTADS) Survey. Tài liệu khác 1
2010 Neuroscience Director's Strategic Initiative. Tài liệu khác 1
2010 PEM Standard Final Report. Tài liệu khác 1
2011 Quantum Control of Light & Matter Gordon Research Conference (July 31-August 5, 2011, Mount Holyoke College, South Hadley, MA). Tài liệu khác 1
3 GeV SPEAR Injector Design Handbook. Tài liệu khác 1
3D Highly Oriented Nanoparticulate and Microparticulate Array of Metal Oxide Materials. Tài liệu khác 1
3D Mapping of Polymer Crosslink Density with Magnetic Resonance Imaging. Tài liệu khác 1
3D Self-Localisation From Angle of Arrival Measurements. Tài liệu khác 1
3-dB Bandwidth Enhancement via the Gain-Lever Effect in Quantum-Dot Lasers. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)