Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
"Entrepreneurship and Higher Education" Sách 0
"OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Hungary 2008 " Sách 0
2009 DOD Cost Research Workshop: Acquisition Reform. Tài liệu khác 1
A Skills beyond School Review of Costa Rica Sách 0
A Skills beyond School Review of Egypt Sách 0
A Skills beyond School Review of Israel Sách 0
A Skills beyond School Review of Kazakhstan Sách 0
A Skills beyond School Review of South Africa Sách 0
A Skills beyond School Review of the Netherlands Sách 0
A Teachers' Guide to TALIS 2013 Sách 0
A Teachers' Guide to TALIS 2013 Sách 0
Achieving the Quadruple Aim Focusing on Strategic Imperatives. Tài liệu khác 1
Acquisition System Particularly Suited for Tracking Targets Having High Bearing Rates. Tài liệu khác 1
Adaptive Control System Having Hedge Unit and Related Apparatus and Methods. Tài liệu khác 1
Addressing the Competitiveness Challenges in Germany and the Euro Area Sách 0
Addressing the United States Debt and Deficit. Tài liệu khác 1
Adhesion of a Metal Layer to a Substrate and Related Structures. Tài liệu khác 1
Adhesive Microstructure and Method of Forming Same. Tài liệu khác 1
Affordability Engineering: Bridging the Gap Between Design and Cost. Sách 1
Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy. Updated June 25, 2010. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)