Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
"TCVN 11873:2017 Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp đo quang sử dụng kẽm dibenzyldithiocarbamat (Xuất bản lần 1)" Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
2007 - YÊU CẦU CHUNG VỂ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
2007-ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP-YÊU CẦU CHUNG ĐÔI VỚI CƠ QUAN CÔNG NHẬN CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HƠP Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
2008 - ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - YÊU CẦU CHUNG ĐỚI VỚI TỐ CHỨC CHỨNG NHẬN MÃNG LỰC CÁ NHÂN Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
2008 - ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
2008-ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - TÍNH CÔNG BẰNG -NGUYÊN TẤC V À YÊU CÂU Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
2008-ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - YÊU CẦU CHUNG VẺ ĐÁNH GIÁ ĐÒNG ĐẢNG CÙA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHỦ HỢP VÀ TỔ CHỨC CÔNG NHẬN Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
2009-ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - KHIẾU NẠI VÀ YÊU CẢU XEM XÉT LẠI - NGUYÊN TÁC VÀ YÊU CÂU Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Acqui khởi động loại chì-axit. Phần 2: Kích thước acqui, kích thước và đánh dấu đầu nối Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Âm học - Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 2: Cách âm va chạm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Âm học - Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Âm học - Xác định hiệu quả cách âm của vỏ cách âm. Phần 1: Phép đo ở điều kiện phòng thí nghiệm (để công bố kết quả) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Âm học - Xác định hiệu quả cách âm của vỏ cách âm. Phần 2: Phép đo tại hiện trường (cho mục đích công nhận và kiểm định) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Âm học. Đo mức áp suất âm của các thiết bị sử dụng trong các tòa nhà - Phương pháp kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Âm học. Máy kéo bánh hơi và máy nông lâm nghiệp tự hành - Đo tiếng ồn phát sinh khi chuyển động Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
An toàn bức xạ - Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon. Phần 2: Đo liều trong bảo vệ bức xạ cho dải năng lượng từ 8 KeV đến 1,3 MeV và và từ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
An toàn bức xạ. Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon - Phần 1: Đặc tính bức xạ và phương pháp tạo ra bức xạ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM -PHẦN 11: HỢP CHẤT HOÁ HỌC HỮU CƠ -PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Áp kế chuẩn kiểu hiện số và lò xo - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Áp kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)