Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Ethanol sử dụng trong công nghiệp - phương pháp thử - phần 12: xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat. ethanol for industrial use - methods of test - part 12: determination of permanganate time Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Ethanol sử dụng trong công nghiệp - phương pháp thử - phần 12: xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat. ethanol for industrial use - methods of test - part 12: determination of permanganate time Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QCVN 63:2017/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
QCVN 71:2013 về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
TCVN 11933:2017 ISO 16577:2016 (Xuất bản lần 1) Phân tích dấn ấn sinh học của phân tử - Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11965-1:2017 ISO 10121-1:2014 ( Xuất bản lần 1) Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện và thiết bị làm sạch không khí pha khí cho hệ thống thông gió chung- Phần 1: Phương tiện làm sạch không khí pha khí Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11965-2:2017 ISO 10121-2:2014 (Xuất bản lần 1) Phương pháp thử để đánh giá tính năng của phương tiện và thiết bị làm sạch không khí pha khí cho hệ thống thông gió chung- Phần 2: Thiết bị làm sạch không khí pha khí (GPACD) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11967:2017 ISO 15858:2016 (Xuất bản lần 1) Thiết bị UVC - Thông tin an toàn - Giới hạn phơi nhiễm cho phép đối với con người Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11998:2018 (ASTM D 5510-94) Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa - Hướng dẫn lão hóa nhiệt Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 11999:2018 (ASTM D 5071-06) Chất dẻo có khả năng phân hủy quang học - Hướng dẫn phơi nhiễm dưới đèn huỳnh quang xenon Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12000:2018 (ASTM F 2617-15) Vật liệu polyme - Xác định định tính và định lượng crom, brom, cađimi, thủy ngân và chì bằng phép đo quang phổ tia X tán xạ năng lượng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12001:2018 (ASTM D 3826-98) Chất dẻo có khả năng phân hủy - Polyetylen và polypropylen - Xác định điểm phân hủy cuối cùng sử dụng phép thử kéo Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12026:2018 ISO 17289:2014 Chất lượng nước - Xác định oxy hòa tan - Phương pháp cảm biến quang học Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12027:2018 ISO 17690:2015 Chất lượng nước - Xác định xianua tự do có sẵn (pH 6) bằng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA), khuếch tán khí và đo dòng điện Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12028:2018 ISO 13166:2014 - Đồng vị urani - Phương pháp thử sử dụng quang phổ anpha Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12029:2018 (Xuất bản lần 1) Phát thải nguồn tĩnh - Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống pitot kiểu S) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12031:2018 (Xuất bản lần 1) Phát thải nguồn tĩnh - Xác định các hợp chất hữu cơ trong khí thải bằng phương pháp sắc ký khí Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12045:2017 ISO 6327:1981 Phân tích khí - Xác định điểm sương theo nước của khí thiên nhiên - Ẩm kế ngưng tụ bề mặt lạnh Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12244:2018 (ISO 13138:2012) Chất lượng không khí - Quy ước lấy mẫu lắng đọng bụi truyền trong không khí trong hệ hô hấp của con người Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
TCVN 12245:2018 (ISO 14965:2000) Chất lượng không khí - Xác định tổng các hợp chất hữu cơ không chứa metan - Phương pháp làm giàu sơ bộ bằng đông lạnh và detector ion hoá ngọn lửa trực tiếp Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)