Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
2006 Summer Transportation Institute Final Report. Tài liệu khác 1
222-S Laboratory Fume Hood Testing Study. Tài liệu khác 1
ACT Payload Shroud Structural Concept Analysis and Optimization. Tài liệu khác 1
Adoption of Engineered Wood Products in Alaska. Tài liệu khác 1
Advances In High Temperature (Viscoelastoplastic) Material Modeling for Thermal Structural Analysis. Tài liệu khác 1
Affordable High-Performance Homes: The 2002 NREL Denver Habitat for Humanity House, A Cold-Climate Case Study. Tài liệu khác 1
Aggregate Imaging System (AIMS): Basics and Applications. Tài liệu khác 1
Aging Infrastructure: Issues, Research, and Technology. Buildings and Infrastructure Protection Series. Tài liệu khác 1
Aging Infrastructure: Issues, Research, and Technology. Buildings and Infrastructure Protection Series. Tài liệu khác 1
American Recovery and Reinvestment Act - Improper Planning of the Administrative Buildings Project at Camp Lejeune, Norlh Carolina. Tài liệu khác 1
Analysis of Electromagnetic Scattering by Nearly Periodic Structures. An LDRD Report. Tài liệu khác 1
Analysis of Health Effects Associated with Indoor Environmental Quality in a Sample of U.S. Office Buildings. Tài liệu khác 1
Analysis of Needs and Existing Capabilities for Full-Scale Fire Resistance Testing. (Revision). Sách 1
Application of Frequency Domain Substructure Synthesis Technique for Plates Loaded with Complex Attachments. Tài liệu khác 1
Application of Video Image Correlation Techniques to the Space Shuttle External Tank Foam Materials. Tài liệu khác 1
Ares I-X Vibroacoustic Environments. Tài liệu khác 1
Arkansas' Shelter Initiative for Residences and Schools. Mitigation Case Studies. Tài liệu khác 1
Attic Fires in Residential Buildings. Topical Fire Report Series, Volume 11, Issue 6, January, 2011. Tài liệu khác 1
B133 Facility Screening Report (SCR). Tài liệu khác 1
B241 Facility Screening Report (SCR). Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)