Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
100 Gbit Interconnects and Above: The Need for Speed. Tài liệu khác 1
100X Joint Battlespace Infosphere (JBI). Tài liệu khác 1
1025: MAGIC 2010 Multi Autonomous Ground International Challenge. Volume I. Tài liệu khác 1
15th Annual Intelligent Ground Vehicle Competition: Intelligent Ground Robots Created by Intelligent Students. Tài liệu khác 1
17th Annual Intelligent Ground Vehicle Competition: Intelligent Robots Built by Intelligent Students. Tài liệu khác 1
2.0 AEDL Systems Engineering. Tài liệu khác 1
2009 Conference on Field and Service Robotics, FSR '09. Tài liệu khác 1
2009 Fault Tolerance for Extreme-Scale Computing Workshop, Albuquerque, NM - March 19-20, 2009. Tài liệu khác 1
2011 NASA Lunabotics Mining Competition for Universities: Results and Lessons Learned. Tài liệu khác 1
25 Point Implementation Plan to Reform Federal information Technology Management. Tài liệu khác 1
2-Player Game With Uncertainty to Protect Mission Critical Information Over Blue Networks. Tài liệu khác 1
360-Degree Visual Detection and Target Tracking on an Autonomous Surface Vehicle. Tài liệu khác 1
3D muodonhaku. Menetelmiae ja Sovelluksia (3D Shape Retrieval; Methods and Applications). Tài liệu khác 1
3D Polar Processing Algorithm for Scale Model UHF ISAR Imaging. Tài liệu khác 1
3D Priors for Scene Learning from a Single View. Tài liệu khác 1
3D Reconstruction from a Single Image. Tài liệu khác 1
3D Visualizations of Abstract DataSets. Tài liệu khác 1
40 GSps, 6-bit RF DAC Design Report. Tài liệu khác 1
4-Mbit Non-Volatile Chalcogenide-Random Access Memory Designed for Space Applications (Preprint). Tài liệu khác 1
7X Performance Results - Final Report: ASCI Red vs Red Storm. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)