Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
10,000-Pen Nanoplotter with Integrated Ink Delivery System. Tài liệu khác 1
100 Gbit Interconnects and Above: The Need for Speed. Tài liệu khác 1
1710-1755 MHz Spectrum Band Relocation. First Annual Progress Report. Tài liệu khác 1
1710-1755 MHz Specturm Band Relocation: First Annual Progress Report. Tài liệu khác 1
2007-2008 Weapon Systems. Tài liệu khác 1
2011 American Communityn Survey Internet Tests: Results from First Test in April 2011. Final Report. Tài liệu khác 1
2011 Section 1377 Review On Compliance with Telecommunications Trade Agreements. Tài liệu khác 1
21st Century Connections: Making Sense of Social Media Tools. Tài liệu khác 1
50 Years in Space. Tài liệu khác 1
511 Service in USA and in San Francisco Bay Area. Service Model, Benefits and Beneficiaries. Tài liệu khác 1
5-W Microwave Integrated Circuits (MIC) Gallium Nitride (GaN) Class F Power Amplifier Operating at 2.8 GHz. Tài liệu khác 1
700MHz Spectrum Requirements for Canadian Public Safety Interoperable Mobile Broadband Data Communications. Tài liệu khác 1
7th Army LandWarNet Training and Readiness Oversight (TRO). Tài liệu khác 1
800-Pound Gorilla and Stability Operations. Tài liệu khác 1
802.16 OFDM Rapidly Deployed Network for Near-Real-Time Collaboration of Expert Services in Maritime Security Operations. Tài liệu khác 1
9/11 Ten Years After: Command, Control, Communications Remain an Issue. Tài liệu khác 1
Abbott and Costello Effect: Who's on What, and What's Where When. A Human-Centered Method to Investigate Network Centric Warfare Systems. Tài liệu khác 1
Above Water Warfare Command and Control Visual Decision Support Storyboard Prototype. Functional Modeling. Review of AWW C2 Related Reports for Insights to ACWA. Tài liệu khác 1
Abstract Proceedings. Signal and Image Sciences Workshop. CASIS Workshop 2005 (Thursday, November 17, 2005-Friday November 18, 2005). Tài liệu khác 1
AC-130 Employment. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)