Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
222-S Laboratory Fume Hood Testing Study. Tài liệu khác 1
7X Performance Results - Final Report: ASCI Red vs Red Storm. Tài liệu khác 1
About the Zoom Minimization Package. Tài liệu khác 1
Absolute Bunch Length Measurements at the ALS by Incoherent Synchrotron Radiation Fluctuation Analysis. Tài liệu khác 1
Absolute Nuclear Material Assay. Tài liệu khác 1
Abstracts of the Annual Meeting of Planetary Geologic Mappers, Flagstaff, AZ, 2010. Tài liệu khác 1
Accelerator Mass Spectrometric (AMS) Measurements of Plutonium Activity Concentrations and 240Pu/239Pu Atom Ratios In Soil Extracts Supplied by the Carlsbad Environmental Monitoring & Research Center. Tài liệu khác 1
Access Control Systems. Technical Information for NRC Licensees. Tài liệu khác 1
Acoustic Predictions of Manned and Unmanned Rotorcraft Using the Comprehensive Analytical Rotorcraft Model for Acoustics (CARMA) Code System. Tài liệu khác 1
Acoustic Predictions of Manned and Unmanned Rotorcraft Using the Comprehensive Analytical Rotorcraft Model for Acoustics (CARMA) Code System. Tài liệu khác 1
Actions to Enforce the Iran Sanctions Act and Implement Contractor Certification Requirement. Tài liệu khác 1
Advanced Simulation and Computing FY09-FY10 Implementation Plan, Volume 2, Revision 0.5. Tài liệu khác 1
Advanced Simulation and Computing: FY10-11 Implementation Plan, Volume 2, Rev. 0. Tài liệu khác 1
Advanced Vehicle Technologies for Efficient Powertrain Performance. Tài liệu khác 1
Advanced Vehicle Technologies for Efficient Powertrain Performance. Tài liệu khác 1
AGC-1 Experiment and Final Preliminary Design Report. Tài liệu khác 1
Agenda for HHS Public Health Activities (For Fiscal Years 2005-2010) at U.S. Department of Energy Sites. Tài liệu khác 1
Algorithms for Port-of-Entry Inspection. Tài liệu khác 1
Analysis and Computational Predictions of CHF Position and Post-CHF Heat Transfer. Tài liệu khác 1
Analysis Methodology for Balancing Authority Cooperation in High Penetration of Variable Generation, (Final Report). Sách 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)