Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Absolute Nuclear Material Assay. Tài liệu khác 1
Access Control Systems. Technical Information for NRC Licensees. Tài liệu khác 1
Acoustic Predictions of Manned and Unmanned Rotorcraft Using the Comprehensive Analytical Rotorcraft Model for Acoustics (CARMA) Code System. Tài liệu khác 1
Acoustic Predictions of Manned and Unmanned Rotorcraft Using the Comprehensive Analytical Rotorcraft Model for Acoustics (CARMA) Code System. Tài liệu khác 1
Advanced Vehicle Technologies for Efficient Powertrain Performance. Tài liệu khác 1
AGC-1 Experiment and Final Preliminary Design Report. Tài liệu khác 1
Analysis Methodology for Balancing Authority Cooperation in High Penetration of Variable Generation, (Final Report). Sách 1
Analytical Evaluation of Surface Roughness Length at a Large DOE Site. Tài liệu khác 1
Annual Report for the Ultra-Clean Fischer-Tropsch Fuels Production and Demonstration Project. (Report for July 20, 2004-July 20, 2005). Tài liệu khác 1
Annual Report of the International Nuclear Energy Research Initiative OSMOSE Project (FY06). Topical Report. Tài liệu khác 1
Anti-Windup Control for an Air-Breathing Hypersonic Vehicle Model. Tài liệu khác 1
Applications of the Electrodynamic Tether to Interstellar Travel. Tài liệu khác 1
Applications of the Electrodynamic Tether to Interstellar Travel. Tài liệu khác 1
Aqueous Complexation Reactions Governing the Rate and Extent of Biogeochemical U(VI) Reduction. Tài liệu khác 1
Aqueous Processing Material Accountability Instrumentation. Tài liệu khác 1
Art of Collecting Experimental Data Internationally: Exfor, CINDA and the NRDC Network. Tài liệu khác 1
Asset Management: Roof Maintenance and Facility Energy Retrofits Tài liệu khác 1
Assisting Transit Agencies with Natural Gas Bus Technologies. Tài liệu khác 1
Audit Report: The Department of Energy's American Recovery and Reinvestment Act - Florida State Energy Program. Tài liệu khác 1
Australian DefenceScience. Volume 15, Number 4, Summer. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)