Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Áp kế kiểu lò xo - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Áp kế pittong dùng để kiểm định huyết áp kế - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
BỘT GIÂY- XEO TỜ MẪU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỂ THỬ TÍNH CHÂT VẬT LÝ -PHÀN 1: PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Cân tàu hoả tĩnh - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện não - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP -TỪ VƯNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP-HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA TỔ CHỨC TRONG VIỆC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP-HƯỚNG DÂN VỀ HỆ THÔNG CHỨNG NHẬN SẢN PHAM CỦA BÊN THỨ BA Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP-QUI PHẠM THỰC HÀNH TỐT Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
DLVN 01_2014 Taximet - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐLVN 07:2012 Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐLVN 107:2012 Phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐLVN 118:2013 Taximet - Quy trình thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐLVN 122:2013 Cân kiểm tra quá tải xe xách tay - Quy trình thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐLVN 126:2012 Biến dòng đo lường - Quy trình thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐLVN 142:2012 Phương tiện đo điện trở cách điện - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐLVN 143:2012 Phương tiện đo điện trở tiếp đất - Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ĐLVN 144:2012 Biến áp đo lường - Quy trình thử nghiệm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)