Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
A fast and incremental update scheme for SDN based on a relation graph Bài báo 0
A Skills beyond School Review of Costa Rica Sách 0
A Skills beyond School Review of Egypt Sách 0
A Skills beyond School Review of Israel Sách 0
A Skills beyond School Review of Kazakhstan Sách 0
A Skills beyond School Review of South Africa Sách 0
A Skills beyond School Review of the Netherlands Sách 0
A Teachers' Guide to TALIS 2013 Sách 0
A Teachers' Guide to TALIS 2013 Sách 0
A1GaAs/GaAs Heterostructure Solar Cells Grown by Molecular Beam Epitaxy. Tài liệu khác 1
AA- A Software Architecture Aware Environment for Dependable Systems. Tài liệu khác 1
AAMC HSR Institute for Minority Faculty. Tài liệu khác 1
Aaptamine and Isoaaptamine and Structural Modifications Thereof. Tài liệu khác 1
Aaptamine and Isoaaptamine and Structural Modifications Thereof. Tài liệu khác 1
Ab Initio Approach Towards Engineering Fischer-Tropsch Surface Chemistry. (Final Technical Report, September 11, 2001-September 11, 2006). Tài liệu khác 1
Ab Initio Approach Towards Engineering Fischer-Tropsch Surface Chemistry. (Technical Report, September 11, 2003-September 11, 2004). Tài liệu khác 1
Ab Initio Approach Towards Engineering Fischer-Tropsch Surface Chemistry. (Technical Report, September 11, 2004-September 11, 2005). Tài liệu khác 1
Ab Initio Atomistic Thermodynamics for Surfaces: A Primer. Tài liệu khác 1
Ab initio Based Modeling of Radiation Effects in Multi-Component Alloys: Final Scientific/Technical Report. Tài liệu khác 1
Ab initio Based Modeling of Radiation Effects in Multi-Component Alloys: Final Scientific/Technical Report. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)