Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
B Decays to Open and Hidden Charm at BABAR. Tài liệu khác 1
B Meson Decays to Quasi-Two-Body Charmless Final States at BABAR. Tài liệu khác 1
B Physics at CDF. Tài liệu khác 1
B Physics: Evidence for the Exclusive Decay b +/- c -> j/psi pi + and Measurement of the Mass of the b +/- c Meson. Tài liệu khác 1
B physics: First Evidence for b s0 --> phi phi decay and Measurements of Branching Ratio and a cp for b+ --> phi k+. Tài liệu khác 1
B Physics: Measurement of the Lifetime Difference Between b s Mass Eigenstates. Tài liệu khác 1
B to (rho/omega)gamma at BaBar. Tài liệu khác 1
B Yeilds pi Form Factor from Light-Cone Sum Rules in Soft Collinear Effective Theory. Tài liệu khác 1
B Yields D(sup *)l nu with 2 plus 1 Flavors. Tài liệu khác 1
B(carat)0(underscore)s Oscillations. Tài liệu khác 1
B(O)(s) and A(O)(b) Lifetimes and Branching Ratios at the Tevatron. Tài liệu khác 1
B(s) Mixing, Delta Gamma(s) and CP Violation at the Tevatron. Tài liệu khác 1
B(s) Properties at the Tevatron. Tài liệu khác 1
B(sup 0) yields pi(sup +)pi(sup -)pi(sup 0) Time Dependent Dalitz Analysis at BaBar. Tài liệu khác 1
B(sup s) Lifetime Difference Measurements from the Tevatron. Tài liệu khác 1
B+ and D(sub s)+ Decay Constants from Belle and BaBar. Tài liệu khác 1
B0 to K0K0bar and Other Hadronic b to d Decays. Tài liệu khác 1
B133 Facility Screening Report (SCR). Tài liệu khác 1
B-2 Bomber: Review of the Air Force's Decision to Change Extremely High Frequency Satellite Communications Antennas. Tài liệu khác 1
B-2 Bomber: Review of the Air Force's Decision to Change Extremely High Frequency Satellite Communications Antennas. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)