Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50189
Trong đó:
  • Bài báo: 1684
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17428)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Basic Research Needs for Advanced Nuclear Systems. Report of the Basic Energy Sciences Workshop on Basic Research Needs for Advanced Nuclear Energy Systems, July 31-August 3, 2006. Tài liệu khác 1
Bechtel Jacobs Company LLC Sampling and Analysis Plan for the Water Resources Restoration Program for Fiscal Year 2009 Oak Ridge Reservation Oak Ridge, Tennessee. Tài liệu khác 1
Benchmark Studies of Induced Radioactivity Produced in LHC Materials, Part II: Remanent Dose Rates. Tài liệu khác 1
Benchmarking of RESRAD-OFFSITE: Transition from RESRAD (onsite) to RESRAD-OFFSITE and Comparison of the RESRAD-OFFSITE Predictions with Peer Codes. Tài liệu khác 1
BES Science Network Requirements. Sách 1
Best Practices for Securing Radioactive Materials. Tài liệu khác 1
Biofuels: DOE Lacks a Strategic Approach to Coordinate Increasing Production with Infrastructure Development and Vehicle Needs. Tài liệu khác 1
Biofuels: DOE Lacks a Strategic Approach to Coordinate Increasing Production with Infrastructure Development and Vehicle Needs. Tài liệu khác 1
Birds of a Feather: Supporting Secure Systems. Tài liệu khác 1
Blue Ribbon Communities on America's Nuclear Future. Report to the Secretary of Energy. Tài liệu khác 1
Board on Radiation Effects Research (BRER) Core Support (Final Report December 1, 2004-November 30, 2005). Tài liệu khác 1
Brief History of Sandia National Laboratories and the Department of Energy's Office of Science: Interplay between Science, Technology, and Mission. Tài liệu khác 1
Brief Introduction on Training and Public Information of Building Energy Codes in the U.S. Tài liệu khác 1
Brookhaven National Laboratory's Annual Report of Laboratory Directed Research & Development Program Activities for FY 2005. Tài liệu khác 1
Building 364 Tier 2 Safety Basis Document Building 264 Animal Care Facility. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)