Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Cable Response to Live Fire (CAROLFIRE). Volume 2: Test Descriptions and Analysis of Circuit Response Data. Tài liệu khác 1
Calculation of Damage, He and H Production Using SPECTER. Tài liệu khác 1
Calculation of Tin Atomic Data and Plasma Properties. Tài liệu khác 1
Calculations of Health Effects from Ionizing Radiation CAARS Program. Tài liệu khác 1
Calibration to Predict the Concentrations of Impurities in Plutonium Oxide by Prompt Gamma Analysis. Tài liệu khác 1
Can Proactive Fuel Economy Strategies Help Automakers Mitigate Fuel-Price Risks. Tài liệu khác 1
Can Proactive Fuel Economy Strategies Help Automakers Mitigate Fuel-Price Risks. Tài liệu khác 1
Capturing Control Room Simulator Data with the HERA Database (Preprint). Tài liệu khác 1
Carbon Characterization Laboratory Report. Tài liệu khác 1
CCl1 and CC12 Detector Simulations and Figure-of-Merit Study. Tài liệu khác 1
CEBAF Separator Cavity Resonance Control System. Tài liệu khác 1
Center for Technology for Advanced Scientific Component Software (TASCS) Lawrence Livermore National Laboratory-Site Status Update. Tài liệu khác 1
Certification of Completion of Item 2 of ASC FY07 Level-2 Milestone ID Number 2380. Tài liệu khác 1
Certification Testing Approach for Propulsion System Design. Tài liệu khác 1
Certification Testing Approach for Propulsion System Design. Tài liệu khác 1
CFD Analysis of Mine Fire Smoke Spread and Reverse Flow Conditions. Tài liệu khác 1
CFD Analysis of Mine Fire Smoke Spread and Reverse Flow Conditions. Tài liệu khác 1
CFD Modeling Analysis of Mechanical Draft Cooling Tower. Tài liệu khác 1
CFD Multiphysics Tool. Tài liệu khác 1
CFD Multiphysics Tool. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)