Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
D and B Meson Spectroscopy, New States Baryons at the Tevatron. Tài liệu khác 1
D0 - anti-D0 hadronic mixing and DCS decays from FOCUS. Tài liệu khác 1
D0 Decomissioning: Storage of Depleted Uranium Modules Inside D0 Calorimeeters after the Termination of D0 Experiments. Tài liệu khác 1
D0 experiment's integrated luminosity for Tevatron Run IIa. Tài liệu khác 1
D0 Luminosity Monitor Operations and Performance. Tài liệu khác 1
D0 Silicon Tracker. 2008. Tài liệu khác 1
Da nguyên liệu; Yêu cầu vệ sinh thú y. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Đá ốp lát tự nhiên Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da Phi Ne Operation and Plans for Da Phi Ne2. Tài liệu khác 1
Da. Phép thử cơ lý. Xác định độ bền nước của da mềm. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da. Phép thử cơ lý. Xác định độ bền uốn gấp bằng máy uốn gấp . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da. Xác định chất hoà tan trong ete etyl. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da. Xác định hàm lượng ẩm. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da. Xác định hàm lượng oxit crom bằng chuẩn độ iot. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da; Lấy mẫu; Số các mẫu đơn cho một mẫu tổng. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da; Phép thử cơ lý; Chuẩn bị và ổn định mẫu thử. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da; Phép thử cơ lý; Xác định độ bền kéo và độ giãn dài. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da; Phép thử cơ lý; Xác định độ bền rạn nứt mặt cật và chỉ số rạn nứt mặt cật. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da; Phép thử cơ lý; Xác định độ bền uốn gấp bằng máy uốn gấp. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Da; Phép thử cơ lý; Xác định độ bền xé; Phần 1: Xé một cạnh. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)