Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50189
Trong đó:
  • Bài báo: 1684
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17428)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Đánh giá thực trạng bệnh sốt rét và đề xuất các biện pháp can thiệp ở xã vùng rìa thuộc khu vực biên giới Việt Lào Đề tài - Dự án 1
Data Investigation of Bariatric Surgery Outcome and Economic Savings. Tài liệu khác 1
Data Sources on Older Americans 2006. Tài liệu khác 1
DCRI Research Center for CERTs. Inclusive Dates: 09/30/99-03/31/08. Tài liệu khác 1
DEARS (Detroit Exposure and Aerosol Research Study) Data Analysis Workshops: Summary of Findings and Discussions. Tài liệu khác 1
Death in the United States, 2007. NCHS Data Brief, No. 26, December 2009. Tài liệu khác 1
Deaths: Injuries, 2002. National Vital Statistics Reports, Volume 54, Number 10. Tài liệu khác 1
Decade of Children's Environmental Health Research: Highlights from EPA's Science to Achieve Results Program. Tài liệu khác 1
Decision Making in T1 Translational Research Natcher Conference Center National Institutes of Health. Final Workshop Report, February 10-11, 2009. Tài liệu khác 1
Decisionmaker Forums. Tài liệu khác 1
Deductibles for Employer-Sponsored Health Insurance in the Private Sector, by Firm Size Classification, 2002-2005. Statistical Brief No. 190. Tài liệu khác 1
Deep Brain Stimulation Apparatus and Associated Methods. Tài liệu khác 1
Defense Health Care. DOD Needs to Address the Expected Benefits, Costs, and Risks for Its Newly Approved Medical Command Structure. Tài liệu khác 1
Defense Health Care: 2008 Access to Care Surveys Indicate Some Problems, but Beneficiary Satisfaction Is Similar to Other Health Plans. Tài liệu khác 1
Defense Health Care: Access to Care for Beneficiaries Who Have Not Enrolled in TRICARE's Managed Care Option. Tài liệu khác 1
Defense Health Care: DOD Lacks Assurance That Selected Reserve Members Are Informed about TRICARE Reserve Select. Tài liệu khác 1
Defense Health Care: DOD Needs to Address the Expected Benefits, Costs, and Risks for Its Newly Approved Medical Command Structure. Tài liệu khác 1
Defense Health Care: Implementation Issues for New TRICARE Contracts and Regional Structure. Tài liệu khác 1
Defense Medical Human Resources System-internet (DMHRSi): A Case Study on Compliance and Accuracy. Tài liệu khác 1
Deficit Reduction Act of 2005 Report to Congress for Fiscal Year 2007. Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)