Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Earth Sciences Division Research Summaries, 2006-2007. Tài liệu khác 1
Economic Analysis of National Nuclear Security Administration (NNSA) Modernization Alternatives. Tài liệu khác 1
Education and Outreach in the Life Sciences: Crosswalk Analysis Report: Survey and Focus Group Findings. Tài liệu khác 1
Effect of Pulse Length and Ejector Radius on Unsteady Ejector Performance. Tài liệu khác 1
Effect of Pulse Length and Ejector Radius on Unsteady Ejector Performance. Tài liệu khác 1
Effect of Te Precipitates on the Performance of CdZnTe Detectors. Tài liệu khác 1
Effects of Tritium Exposure on UHMW-PE, PTFE, and Vespel (TRADE NAME). Tài liệu khác 1
Effects of Tritium Gas Exposure on Electrically Conducting Polymers. Tài liệu khác 1
Effects of Tritium on UHMW-PTFE, and Vespel Polyimide. Tài liệu khác 1
Efficient Hybrid Propulsion System Development and Integration. Tài liệu khác 1
Efficient Hybrid Propulsion System Development and Integration. Tài liệu khác 1
Efficient Sensitivity Methods for Probabilistic Lifing and Engine Prognostics. Tài liệu khác 1
Efficient Sensitivity Methods for Probabilistic Lifing and Engine Prognostics. Tài liệu khác 1
Ejector Enhanced Pulsejet Based Pressure Gain Combustors: An Old Idea With a New Twist. Tài liệu khác 1
Ejector Enhanced Pulsejet Based Pressure Gain Combustors: An Old Idea With a New Twist. Tài liệu khác 1
Electric Discharge Caused by Expanding Armatures in Flux Compression Generators. Tài liệu khác 1
Electromagnetic Evaluation of the NASA Space Power Facility at Plum Brook Station. Tài liệu khác 1
Electromagnetic Evaluation of the NASA Space Power Facility at Plum Brook Station. Tài liệu khác 1
Electromagnetic Pulses at Short-Pulse Laser Facilities. Tài liệu khác 1
Electrostatic Power Generation from Negatively Charged, Simulated Lunar Regolith. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)