Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46195
Trong đó:
  • Bài báo: 127
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15732)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
F.I.R.E. Experiment Planning and Reporting Structure. Tài liệu khác 1
F-35 Alternate Engine Program: Background and Issues for Congress. Updated April 20, 2011. Tài liệu khác 1
FAA Telecommunications Infrastructure Program: FAA needs to Take Steps to Improve Management Controls and Reduce Schedule Risks. Tài liệu khác 1
FAA'S En Route Modernization Programm is on Schedule But Steps Can Be Taken to Reduce Future Risks. Tài liệu khác 1
FAA's NextGen Implementation Plan, 2009. Tài liệu khác 1
Fabric Structures for Corrosion Prevention. Tài liệu khác 1
Fabric Structures Team Overview. Tài liệu khác 1
Fabric Structures Team Technology Update. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of a New High Density Sc/Si Multilayer Sliced Grating. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Blue Organic Light-emitting Diodes. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Electric Field - Induced Resistive Sensor at the end of Scanning Probe Tip. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of High Temperature Film Capacitors (PREPRINT). Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Nanoporous Energetic Silicon. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Nanoporous Energetic Silicon. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Schottky Diodes using Single Wall Carbon Nanotubes. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Wound Capacitors using Amorphous Silicon Dioxide as the Dielectric Material (PREPRINT). Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Wound Capacitors using Amorphous Silicon Dioxide as the Dielectric Material (PREPRINT). Tài liệu khác 1
Fabrication and Deployment Testing of Solar Sail Quadrants for a 20-Meter Solar Sail Ground Test System Demonstration. Tài liệu khác 1
Fabrication and Electromechanical Performance of a Novel High Modulus Ionogen Micro-Actuator. Tài liệu khác 1
Fabrication and Electromechanical Performance of a Novel High Modulus Ionogen Micro-Actuator. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)