Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
G0 Backangle Measurements. Tài liệu khác 1
G-6 Brief to USN/USMC Spectrum Conference. Tài liệu khác 1
GaAs High Breakdown Voltage Front and Back Side Processed Schottky Detectors for X-Ray Detection. Tài liệu khác 1
Gạch gốm ốp lát ép bán khô. Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch gốm ốp lát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch gốm ốp lát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch gốm ốp lát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch gốm ốp lát. Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch ốp lát – Quy phạm thi công và nghiệm thu Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch rỗng đất sét nung Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch Terrazzo Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch xây. Phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch xây. Phương pháp thử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 3: Xác định cường độ uốn Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 4: Xác định độ hút nước. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 5: Xác định khối lượng thể tích Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 6: Xác định độ rỗng. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 7: Xác định vết tróc do vôi. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gạch xây. Phương pháp thử. Phần 8: Xác định sự thoát muối. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Gadolinium Oxide / Silicon Thin Film Heterojunction Solid-State Neutron Detector. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)