Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50821
Trong đó:
  • Bài báo: 2259
  • Đề tài - Dự án: 249
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15827)
  Khoa học Kỹ thuật (17453)
  Khoa học Đời sống (2662)
  Xã hội và Nhân Văn (1752)
  Khoa học Sức khỏe (8569)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4558)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Laboratories for the 21st Century: Case Studies. Molecular Foundry, Berkeley, California (June 2007). Tài liệu khác 1
Laboratories for the 21st Century: Case Studies. Molecular Foundry, Berkeley, California (November 2010). Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program Activities for FY 2006. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2006 Annual Report. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2009 for Lawrence Berkeley National Laboratory. Tài liệu khác 1
Laboratory for Characterization of Irradiated Graphite. Tài liệu khác 1
Large Engine Technology (LET) Short Haul Civil Tiltrotor Contingency Power Materials Knowledge and Lifing Methodologies. Tài liệu khác 1
Large Engine Technology (LET) Short Haul Civil Tiltrotor Contingency Power Materials Knowledge and Lifing Methodologies. Tài liệu khác 1
Large Scale Computing and Storage Requirements for Biological and Environmental Research. Report of the Joint BER/NERSC Workshop Conducted May 7-8, 2009 at Rockville, MD. Tài liệu khác 1
Law Enforcement Technology Roadmap: Lessons to Date from the Northwest Technology Desk and the Northwest Fade Pilots. Tài liệu khác 1
Lawrence Berkeley National Laboratory, Office of the Chief Financial Officer Strategic Plan, 2008-2012. Tài liệu khác 1
Lawrence Livermore National Laboratory 2006 Annual Report. Tài liệu khác 1
Lawrence Livermore National Laboratory Emergency Response Capability 2009 Baseline Needs Assessment Performance Assessment. Tài liệu khác 1
Lawrence Livermore National Laboratory Emergency Response Capability Baseline Needs Assessment Requirement Document. Tài liệu khác 1
Lawrence Livermore National Laboratory Laboratory Directed Research and Development (LDRD) FY2006 Annual Report. Tài liệu khác 1
Lawrence Livermore National Laboratory, 2005 Annual Report. Tài liệu khác 1
Lessons Learned and Best Practices Program Manual. Tài liệu khác 1
Lessons Learned from Dependency Usage in HERA: Implications for THERP-Related HRA Methods. Tài liệu khác 1
Level-1 Miletone. Tài liệu khác 1
LFR Lead Cooled Fast Ractor. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)