Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50189
Trong đó:
  • Bài báo: 1684
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17428)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Manual for the Portable Handheld Neutron Counter (PHNC) for Neutron Survey and the Measurement of Plutonium Samples. Tài liệu khác 1
Market Viability of Nuclear Hydrogen Technologies. Tài liệu khác 1
Mass Computation Model for Lightweight Brayton Cycle Regenerator Heat Exchangers. Tài liệu khác 1
Mass Computation Model for Lightweight Brayton Cycle Regenerator Heat Exchangers. Tài liệu khác 1
Materials Capability Review Los Alamos National Laboratory, April 29-May 2, 2012. Tài liệu khác 1
MC and A Center of Excellence Through Benchmarking and INMM Involvement Key Tools for Change. Tài liệu khác 1
Measurement of Beam Tunes in the Tevatron Using the BBQ System. Tài liệu khác 1
Measurement of the Branching Fractions of the Decays bar(B)(sup 0) --> Lambda(sub c)(sup +) bar (p) and B(sup -) --> Lambda(sub c)(sup +) bar(p) pi(sup -). Tài liệu khác 1
Measurement of Wind Speed from Cooling Lake Thermal Imagery. Tài liệu khác 1
Measurements of Air Contaminants During the Cerro Grande Fire at Los Alamos National Laboratory. Tài liệu khác 1
Measurements of Branching Fraction and CP Violation inB Meson Rare Decays to Final States Containing eta or eta' Mesons in the BaBar Experiment at SLAC. Tài liệu khác 1
Measuring the Maturity of a Technology: Guidance on Assigning a TRL. Tài liệu khác 1
Mechanical Considerations and Design Skills. Tài liệu khác 1
Mechanical Modeling of Porous Oxide Fuel Pellet A Test Problem. Tài liệu khác 1
Mercury + VisIt: Integration of a Real-Time Graphical Analysis Capability into a Monte Carlo Transport Code. Tài liệu khác 1
MERIT High-Power Target Experiment at the CERN PS. Tài liệu khác 1
Mesocarnivore Surveys on Lawrence Livermore National Laboratory Site 300, Alameda and San Joaquin Counties, California. Tài liệu khác 1
Methodology for Modeling 2-D Groundwater Motion in a Geographic Infomation System (GIS). Tài liệu khác 1
Methodology for Prioritizing Cyber-Vulnerable Critical Infrastructure Equipment and Mitigation Strategies. Tài liệu khác 1
Methodology for Proliferation Resistance for Advanced Nuclear Energy Systems. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)