Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Ổ cắm và phích cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm có cầu chảy. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
O+HCl Chemistry Models for Hypervelocity Collisions in DSMC. Tài liệu khác 1
Oak Ridge Integrated Field-Scale Research Challenge. Research Outcomes, Data Management, Site Contributions, and Opportunities. Tài liệu khác 1
Oak Ridge National Laboratory Annual Illness and Injury Surveillance Report 2010. Tài liệu khác 1
Oak Ridge National Laboratory Annual Illness and Injury Surveillance Report, 2006. Tài liệu khác 1
Oak Ridge National Laboratory Annual Illness and Injury Surveillance Report, 2007. Tài liệu khác 1
Oak Ridge National Laboratory Annual Progress Report for the Power Electronic and Electric Machinery Program. Tài liệu khác 1
Oak Ridge National Laboratory Annual Progress Report for the Power Electronics and Electric Machinery Program. Tài liệu khác 1
Obese Patients in U.S. Hospitals, 2004. Statistical Brief No. 20. Tài liệu khác 1
Obesity and American Indians/Alaska Natives. Tài liệu khác 1
Obesity in America: Estimates for the U.S. Civilian Noninstitutionalized Population Age 20 and Older, 2009. Medical Expenditure Panel Survey Statistical Brief No. 364. Tài liệu khác 1
Obfuscating Against Side-Channel Power Analysis Using Hiding Techniques for AES. Tài liệu khác 1
Obfuscation Framework Based on Functionally Equivalent Combinatorial Logic Families. Tài liệu khác 1
Object Discovery, Identification and Association. Tài liệu khác 1
Object Discovery, Identification and Association. Tài liệu khác 1
Object Level HSI-LIDAR Data Fusion for Automated Detection of Difficult Targets. Tài liệu khác 1
Object Level HSI-LIDAR Data Fusion for Automated Detection of Difficult Targets. Tài liệu khác 1
Object Localization and Ranging Using Stereo Vision for Use on Autonomous Ground Vehicles. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)