Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Oak Ridge Integrated Field-Scale Research Challenge. Research Outcomes, Data Management, Site Contributions, and Opportunities. Tài liệu khác 1
Office of Legacy Management Land and Site Management. Tài liệu khác 1
Office of Nuclear Regulatory Research (RES) Research Activities, FY2010-FY2011. Tài liệu khác 1
Office of Price-Anderson Nuclear Safety Enforcement Program, 2004 Annual Report. Tài liệu khác 1
Office of Price-Anderson Nuclear Safety Enforcement Program, 2005 Annual Report. Tài liệu khác 1
Office of Science Laboratory Conferences: Inspection Report. Tài liệu khác 1
Office of the Inspector General, U.S. Nuclear Regulatory Commission. Semiannual Report to Congress, April 1, 2006-September 30, 2006. Tài liệu khác 1
Office of the Inspector General, U.S. Nuclear Regulatory Commission. Semiannual Report to Congress, April 1, 2010-September 30, 2010. Tài liệu khác 1
Office of the Inspector General, U.S. Nuclear Regulatory Commission. Semiannual Report to Congress, October 1, 2004-March 31, 2005. Tài liệu khác 1
Office of the Inspector General, U.S. Nuclear Regulatory Commission. Semiannual Report to Congress, October 1, 2009-March 31, 2010. Tài liệu khác 1
Operating Experience and Teardown Analysis for Engines Operated on Biodiesel Blends (B20). Tài liệu khác 1
Operating Experience and Teardown Analysis for Engines Operated on Biodiesel Blends (B20). Tài liệu khác 1
OSMOSE Program: Statistical Review of Oscillation Measurements in the MINERVE Reactor R1-UO2 Configuration. Tài liệu khác 1
Outboard Engines from Japan. Investigation No. 731-TA-1069 (Final). Tài liệu khác 1
Outboard Engines from Japan. Investigation No. 731-TA-1069 (Final). Tài liệu khác 1
Outreach to Scientists and Engineers at the Hanford Technical Library. Tài liệu khác 1
Overview of Advanced Concepts for Space Access (Preprint). Tài liệu khác 1
Overview of Advanced Concepts for Space Access (Preprint). Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)