Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50189
Trong đó:
  • Bài báo: 1684
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17428)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Parabolic Trough Reference Plant for Cost Modeling with the Solar Advisor Model (SAM). Tài liệu khác 1
Performance Analysis: ITS Data through September 30, 2009. Tài liệu khác 1
Performance and Accountability Report, Fiscal Year 2005. Tài liệu khác 1
Performance Budget Fiscal Year 2007 (U.S. Nuclear Regulatory). Tài liệu khác 1
Performance of a Low-Power Cylindrical Hall Thruster. Tài liệu khác 1
Performance of a Low-Power Cylindrical Hall Thruster. Tài liệu khác 1
Performance of AEA 80 Ah Battery under GEO Profile. Tài liệu khác 1
Performance of Home Smoke Alarms. Analysis of the Response of Several Available Technologies in Residential Fire Settings. Tài liệu khác 1
Performance of Home Smoke Alarms. Analysis of the Response of Several Available Technologies in Residential Fire Settings. Tài liệu khác 1
Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, Volume 53, Jan. 2009. Tài liệu khác 1
Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, Volume 53, Jan. 2009. Tài liệu khác 1
Phase II - Biogeochemistry of Uranium Under Reducing and Re-Oxidizing Conditions: An Integrated Laboratory and Field Study ($20,575 extension). Final Report. Tài liệu khác 1
Piecewise Linear Finite Element Discretization of the Diffusion Equation for Arbitrary Polyhedral Grids. Tài liệu khác 1
PITAS Generation III System Design Report: The Developmental Prototype. Tài liệu khác 1
Planetary Geologic Mapping Handbook - 2010. Tài liệu khác 1
Planning and Coordination of Activities Supporting the Russian System of Control and Accounting of Nuclear Materials at Rosatom Facilities in Framework of the U.S.-Russian Cooperation. Tài liệu khác 1
Plastic Neutron Detectors. Tài liệu khác 1
POINT 2007: A Temperature Dependent ENDF/B-VII.0 Data Cross Section Library. Tài liệu khác 1
Poland Becoming a Member of the Global Nuclear Energy Partnership. Volume 1: Summary. Tài liệu khác 1
Pore Connectivity, Episodic Flow, and Unsaturated Diffusion in Fractured Tuff-FY06 Annual Report. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)