Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
R&D ERL: Beam Dump. Tài liệu khác 1
R&D ERL: Beam Dynamics, Parameters and Physics to be Learned. Tài liệu khác 1
R&D ERL: Controls System. Tài liệu khác 1
R&D ERL: G5 Test and Commissioning Plan. Tài liệu khác 1
R&D ERL: High Power RF Systems. Tài liệu khác 1
R&D ERL: Low Level RF. Tài liệu khác 1
R&D ERL: Magnetic Measurements of the ERL Magnets. Tài liệu khác 1
R&D ERL: SRF Electron Gun. Tài liệu khác 1
R&D for a Soft X-Ray Free Electron Laser Facility. Tài liệu khác 1
R. Bruce Merrifield and Solid-Phase Peptide Synthesis: A Historical Assessment. Tài liệu khác 1
R/V Kilo Moana Ship Operations and Technical Support Services. Tài liệu khác 1
R2PL 2005 - Proceedings of the First International Workshop on Reengineering towards Product Lines. Tài liệu khác 1
R7 VU Born-Assessed Demo Plan. Tài liệu khác 1
RAAV-Neprilysin Compositions and Methods of Use. Tài liệu khác 1
Rab from the white shrimp Litopenaeus vannamei: characterization and its regulation upon environmental stress Bài báo 0
Rabbit Eye Irritation Method. Tài liệu khác 1
Race, Ethnicity, and Language Data: Standardization for Health Care Quality Improvement. Tài liệu khác 1
Race/Ethnicity and Establishment Dynamics, 2002-2006. Tài liệu khác 1
Race-Ethnicity of Female Substance Abuse Treatment Admissions Aged 25 to 34. The TEDS Report. Tài liệu khác 1
Racial and Ethnic Differences in Health Insurance Coverage and Usual Source of Health Care, 2002. Medical Expenditure Panel Survey (MEPS) Chartbook No. 14. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)