Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
RadHeat V1 User's Manual. Tài liệu khác 1
Radiation Dose Calculation for Fuel Handling Facility Closure Cell Equipment. Tài liệu khác 1
Radiation Isotope Identification Device (RIIDs) Field Test and Evaluation Campaign. Tài liệu khác 1
Radio Frequency Identification Devices: Effectiveness in Improving Safeguards at Gas-Centrifuge Uranium-Enrichment Plants. Tài liệu khác 1
Radioactive Elements in the Standard Atomic Weights Table. Tài liệu khác 1
Railplug Ignition System for Enhanced Engine Performance and Reduced Maintenance. (Final Report, September 30, 2001-December 31, 2004). Tài liệu khác 1
Railplug Ignition System for Enhanced Engine Performance and Reduced Maintenance. (Final Report, September 30, 2001-December 31, 2004). Tài liệu khác 1
Reactive Material Enhanced Projectiles and Related Methods. Tài liệu khác 1
Reactive Material Enhanced Projectiles and Related Methods. Sách 1
Reactive Shear Layer Mixing and Growth Rate Effects on Afterburning Properties for Axisymetric Rocket Engine Plumes. Tài liệu khác 1
Reactive Shear Layer Mixing and Growth Rate Effects on Afterburning Properties for Axisymetric Rocket Engine Plumes. Tài liệu khác 1
Real-Life Pulse Flattening on the LLNL Flash X-Ray (FXR) Machine. Tài liệu khác 1
Real-Time In-Situ Measurement of Material Elastic Properties in a High Gamma Irradiation Environment. Tài liệu khác 1
Recent Progress in the Development of Diesel Surrogate Fuels (December 2009). Tài liệu khác 1
Recent Progress in the Development of Diesel Surrogate Fuels (December 2009). Tài liệu khác 1
Recent Progress in the Development of Diesel Surrogate Fuels. (September 2009). Tài liệu khác 1
Recent Progress in the Development of Diesel Surrogate Fuels. (September 2009). Tài liệu khác 1
Recent References: Apri 1, 2006 to June 30,2006. Tài liệu khác 1
Recent References: January 1, 2005 TO December 31, 2005. Tài liệu khác 1
Recent References: Januayr 1, 2005 to March 31, 2005. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)