Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
S Equals O Pseudoscalar Meson Photoproduction from the Proton. Tài liệu khác 1
S&T Impact on Urban and Counter-Insurgency Operations - A Medical Perspective. Tài liệu khác 1
S.R. 0202, Section 404 Intelligent Transportation (ITS) Deployment. Final Report. Tài liệu khác 1
SA2 '101'. Tài liệu khác 1
SA2 '101'. Tài liệu khác 1
SACD's Support of the Hyper-X Program. Tài liệu khác 1
SÁCH YÊU CÀU CHUNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
SACM/CT Study of Product Energy Distributions in the Dissociation of n- Propylbenzene Cations. Tài liệu khác 1
SAE2.py: A Python Script to Automate Parameter Studies using SCREAMER with Application to Magnetic Switching on Z. Tài liệu khác 1
Saekerhetsproblem i Mobila ad Hoct-Naet (Security Problems in Mobile ad hoc Networks). Tài liệu khác 1
Saekerhetsproblem i Mobila ad Hoct-Naet (Security Problems in Mobile ad hoc Networks). Tài liệu khác 1
SAES St 909 Getter Testing at the Savannah River National Laboratory. Tài liệu khác 1
SAES ST909 Pilot Scale Methane Cracking Tests. Tài liệu khác 1
Safar Symposium (3rd) Held in Pittsburgh, Pennsylvania on June 23, 2005. Tài liệu khác 1
Safe Acceptable Standoff Distances for Body Wearable Antennas. Tài liệu khác 1
Safe Acceptable Standoff Distances for Body Wearable Antennas. Tài liệu khác 1
SAFE Acts of 2005: H.R. 1526 and S. 737 -- A Sketch. Tài liệu khác 1
Safe Affordable Fission Engine-(SAFE-) 100a Heat Exchanger Thermal and Structural Analysis. Tài liệu khác 1
Safe and Environmentally Acceptable Sol-gel Derived Pyrophoric Pyrotechnics. Tài liệu khác 1
Safe Decontamination and Demolition of Explosives-processing Facilities. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)