Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50821
Trong đó:
  • Bài báo: 2259
  • Đề tài - Dự án: 249
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15827)
  Khoa học Kỹ thuật (17453)
  Khoa học Đời sống (2662)
  Xã hội và Nhân Văn (1752)
  Khoa học Sức khỏe (8569)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4558)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
SAES St 909 Getter Testing at the Savannah River National Laboratory. Tài liệu khác 1
Safeguard Application Options for the Laser-Based Item Monitoring System (LBIMS). Tài liệu khác 1
Safeguard By Design Lessons Learned from DOE Experience Integrating Safety into Design. Tài liệu khác 1
Safeguards Envelope Progress FY09. Tài liệu khác 1
Safeguards Envelope: Progress FY08. Tài liệu khác 1
Safety Basis Design Development Challenges: IMECE2007-42727. Tài liệu khác 1
Safety Evaluation of the Single-Shell Tanks Modified Sluicing Waste Retrieval System. Revision 3. Tài liệu khác 1
Safety Evaluation Report for the National Enrichment Facility in Lea County, New Mexico. Docket No. 70-3103. Louisiana Energy Services. Tài liệu khác 1
Safety Instrumented Functions as Criticality Defenses. Tài liệu khác 1
Sandia MEMS Passive Shock Sensor: Dormancy and Aging. Tài liệu khác 1
Sandia National Laboratories Laboratory Directed Research and Development (LDRD) Annual Report, 2006 Tài liệu khác 1
SAPHIRE 8 Software Configuration Management Plan. Tài liệu khác 1
SAPHIRE 8 Software Quality Assurance Oversight. Tài liệu khác 1
SAPHIRE 8 Software Quality Assurance Plan. Tài liệu khác 1
Savannah River National Laboratory's Response to the Graniteville, SC Train Accident. Tài liệu khác 1
Savannah River Site Capabilities for Conducting Ingestion Pathway Consequence Assessments for Emergency Response. Tài liệu khác 1
Savannah River Site Environmental Report for 2006. Tài liệu khác 1
Science & Technology Review September 2009. Tài liệu khác 1
Science and Technology Review July/August 2010. Tài liệu khác 1
Science and Technology Review. Livermore Wins Eight Awards. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)