Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50189
Trong đó:
  • Bài báo: 1684
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17428)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Analysis Methodology for Balancing Authority Cooperation in High Penetration of Variable Generation, (Final Report). (05/01/2014)
With the rapidly growing penetration level of wind and solar generation, the challenges of managing variability and the uncertainty of intermittent renewable generation become more and more significant. The problem of power variability and uncertainty gets exacerbated when each balancing authority (BA) works locally and separately to balance its own subsystem. The virtual BA concept means various forms of collaboration between individual BAs must manage power variability and uncertainty. The virtual BA will have a wide area control capability in managing its operational balancing requirements in different time frames. This coordination results in the improvement of efficiency and reliability of...
Tác giả: Makarov, Y. V.; Etingov, P. V.; Zhou, N.; Ma, J.; Samaan, N. A.; Diao, R.; Malhara, S.; Guttromson, R. T.; Du, P.; Sastry, C. | Số trang: 242 | Lĩnh vực: Năng lượng | Năm XB: 2010 | Loại tài liệu: Sách
Tài liệu cần xác thực trước khi tải


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)