Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Neutron Emission Characteristics of Two Mixed-Oxide Fuels: Simulations and Initial Experiments. (05/01/2014)
Simulations and experiments have been carried out to investigate the neutron emission characteristics of two mixed-oxide (MOX) fuels at Idaho National Laboratory (INL). These activities are part of a project studying advanced instrumentation techniques in support of the U.S. Department of Energy's Fuel Cycle Research and Development program and it's Materials Protection, Accounting, and Control for Transmutation (MPACT) campaign. This analysis used the MCNP-PoliMi Monte Carlo simulation tool to determine the relative strength and energy spectra of the different neutron source terms within these fuels, and then used this data to simulate the detection and measurement of these emissions using...
Tác giả: Chichester, D. L.; Pozzi, S. A.; Dolan, J. L.; Flaska, M.; Johnson, J. T.; Seabury, E. H.; Gantz, E. M. | Số trang: 27 | Lĩnh vực: Năng lượng | Năm XB: 2009 | Loại tài liệu: Tài liệu khác
Tài liệu cần xác thực trước khi tải

Tiêu đềTải về
  Neutron Emission Characteristics of Two Mixed-Oxide Fuels: Simulations and Initial Experiments. | Số trang: 0
         | Loại file: .pdf
  miễn phí


Tài liệu liên quan
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)